Pohybové kurzy

Velikonoční Workshopy

26. 3. úterý

17:00-18:15 JÓGA VE VZDUCHU začátečníci

přihlášení ZDE

18:30-19:45 ŠÁLY začátečníci

přihlášení ZDE

28. 3. čtvrtek 

17:00-18:15 ŠÁLY začátečníci a mírně pokročilí

přihlášení ZDE

18:30-19:45 KRUH začátečníci

přihlášení ZDE

 

 

Kurzy cvičení s dětmi probíhají v MaMMacentru již od roku 2008 a naším hlavním cílem je začlenit pohyb do života dítěte tak, aby se stal jeho běžnou součástí. Naším hlavním cílem je správný psychomotorický vývoj dítěte  a jeho všestranný zdravý rozvoj.

Kurzy: Cviční rodičů s dětmi, dětská jóga, jóga ve vzduchu, akrobacie a cirkus, všeobecná sportovní příprava

Dále nabízíme: poradna PMV, příměstské a stanové tábory

 

Co podporujeme v našich lekcích cvičení ?

 • spravný psychomotoricky vývoj – nácvik manipulace s miminkem od narození, sledujeme důležité fáze, jako je první vzpřímení, otáčení se,  druhé vzpřímení, lezení, sed, stoj, chůze, běh a další
 • osvojení si základních pohybových návyků a dovedností 
 • všestranný pohybový rozvoj, děti předčasně nespecializujeme
 • psychické a fyzické otužování dětí, zdravý životní styl
 • rozvíjíme obratnost a  správnou koordinaci pohybů 
 • podporujeme rychlost, pohotovost a ohebnost 
 • učíme správnému držení těla
 • posilování vztahu mezi rodičem a dítětem
 • rozvoj sociálních vazeb, spolupráci děti ve skupině a jejich vzájemnou komunikaci 
 • trénujeme vytrvalost, trpělivost, přesnost a schopnost přizpůsobit se činnosti ve skupině
 • učíme děti bezpečnosti při cvičení a používání nářadí 
 • snažíme se vytvořit dětem pozitivní vztah k pohybu a aktivnímu životnímu stylu

 

Proč je důležité cvičit s dětmi?

 • Ve vývoji dítěte spolu tělesný a duševní rozvoj úzce souvisí. Pro dítě je pohyb přirozený a při nedostatku pohybové aktivity trpí. Dostatečné množství pohybu pomáhá dítěti zbavit se napětí, stresu a nastoluje celkovou duševní a tělesnou rovnováhu.
 • Vztah k pohybu se vytváří především v dětství. Začátky jsou v rodině, nejúčinnější metodou osvojení si správných pohybových vzorců je nápodoba. Pro dítě je  proto důležitý pohybový vzor rodičů . 
 • V předškolním věku má dítě příznivé fyzické a duševní předpoklady pro osvojení si různých pohybových vzorců a základních cviků.
 • Seznámení se s pohybem a aktivním životním stylem už v ranném dětství je účinnou prevencí proti nadváze, obezitě a civilizačním chorobám, děti tak získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

 

Jak vypadají naše lekce? 

Cvičení s dětmi je zaměřeno na stimulaci přirozeného pohybového a smyslového vývoje dítěte. Rozvíjí se tedy nejen hrubá a jemná motorika a celková vnímavost dítěte, ale zároveň se utužují sociální vazby mezi dětmi, rodiči a okolním světem. Dodržujeme zásadu posloupnosti,  jak děti rostou, vyvíjí se jejich schopnosti a potřeby a podle toho se mění i náplň kurzu. Co dříve dokázaly jen přelézt nebo podlézt, zanedlouho hravě přeskočí.

Děti do ničeho nenutíme, cvičení probíhá hravou formou. Děti motivujeme k pohybu pomocí různých sportovních pomůcek a hraček, které na našich lekcích používáme. Cvičení doprovází básničky a písničky a podporujeme takto rozvoj řeči a vnímání rytmu. 

Cvičíme v malých skupinkách max do 10 dětí. Děti do 3,5 let věku cvičí společně se svými rodiči, předškolní a starší děti již cvičí na lekcích bez rodičů (kromě kurzu ACRO).

Kurzy závěsné akrobacie na šálách a jógy ve vzduchu jsou rozděleny do úrovní L1-Lprofi.
L1 - začátečníci (a nováčci)
L2 - mírně pokročilí
L3 - pokročilí
Lprofi -  profi 

 

Kurzy cvičení rodičů s dětmi

 • Hravé cvičení s miminky (MIMI I-IV) - cvičení pro miminka od 2 do 15 měsíců
 • Čiperčata - cvičení pro rodiče s dětmi od 1,5 do 2,5 let
 • Čiperky - cvičení pro rodiče s dětmi od 2 do 3,5 let

Kurzy dětské jógy

 • Jóga pro děti - hravá jóga pro děti od 4 do 9 let

Kutrzy Fly yogy

 • Jóga ve vzduchu L1 - létající jóga pro děti od 5 do 8 let
 • Jóga ve vzduchu L2 - létající jóga pro děti od 6 do 10 let
 • Jóga ve vzduchu L2/3 - létající jóga pro děti od 6 do 10 let
 • Jóga ve vzduchu L3 - létající jóga pro děti od 8 do 12 let
 • Jóga ve vzduchu Lprofi - létající jóga pro děti od 10 do 15 let

Kurzy akrobacie

 • Aerial silk L1 - závěsná akrobacie na šálách pro děti od 7 do 14 let
 • Aerial silk L2 - závěsná akrobacie na šálách pro děti od 8 do 14 let
 • Aerial silk L3 - závěsná akrobacie na šálách pro děti od 8 do 15 let
 • Aerial silk Lprofi - závěsná akrobacie na šálách pro děti od 8 do 15 let
 • Acrogym - kurz párové akrobacie pro rodiče s dětmi od 3,5 do 7 let

Kurzy všeobecné sportovní přípravy

 • Děti na startu - všeobecný sportovní kurz pro děti 4-9 let 

 

https://www.facebook.com/mammapohyb

Přihlašování probíhá ZDE