Pohybové kurzy

Kurzy cvičení s dětmi probíhají v MaMMacentru již od roku 2008 a naším hlavním cílem je začlenit pohyb do života dítěte tak, aby se stal jeho běžnou součástí. Naším hlavním cílem je správný psychomotorický vývoj dítěte  a jeho všestranný zdravý rozvoj.

Kurzy: Pohybové kurzy, výtvarné kurzy, poradna PMV, příměstské a stanové tábory

 

Co podporujeme v našich lekcích cvičení ?

 • spravný psychomotoricky vývoj – nácvik manipulace s miminkem od narození, sledujeme důležité fáze, jako je první vzpřímení, otáčení se,  druhé vzpřímení, lezení, sed, stoj, chůze, běh a další
 • osvojení si základních pohybových návyků a dovedností 
 • všestranný pohybový rozvoj, děti předčasně nespecializujeme
 • psychické a fyzické otužování dětí, zdravý životní styl
 • rozvíjíme obratnost a  správnou koordinaci pohybů 
 • podporujeme rychlost, pohotovost a ohebnost 
 • učíme správnému držení těla
 • posilování vztahu mezi rodičem a dítětem
 • rozvoj sociálních vazeb, spolupráci děti ve skupině a jejich vzájemnou komunikaci 
 • trénujeme vytrvalost, trpělivost, přesnost a schopnost přizpůsobit se činnosti ve skupině
 • učíme děti bezpečnosti při cvičení a používání nářadí 
 • snažíme se vytvořit dětem pozitivní vztah k pohybu a aktivnímu životnímu stylu

 

Proč je důležité cvičit s dětmi?

 • Ve vývoji dítěte spolu tělesný a duševní rozvoj úzce souvisí. Pro dítě je pohyb přirozený a při nedostatku pohybové aktivity trpí. Dostatečné množství pohybu pomáhá dítěti zbavit se napětí, stresu a nastoluje celkovou duševní a tělesnou rovnováhu.
 • Vztah k pohybu se vytváří především v dětství. Začátky jsou v rodině, nejúčinnější metodou osvojení si správných pohybových vzorců je nápodoba. Pro dítě je  proto důležitý pohybový vzor rodičů . 
 • V předškolním věku má dítě příznivé fyzické a duševní předpoklady pro osvojení si různých pohybových vzorců a základních cviků.
 • Seznámení se s pohybem a aktivním životním stylem už v ranném dětství je účinnou prevencí proti nadváze, obezitě a civilizačním chorobám, děti tak získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

 

Jak vypadají naše lekce? 

Cvičení s dětmi je zaměřeno na stimulaci přirozeného pohybového a smyslového vývoje dítěte. Rozvíjí se tedy nejen hrubá a jemná motorika a celková vnímavost dítěte, ale zároveň se utužují sociální vazby mezi dětmi, rodiči a okolním světem. Dodržujeme zásadu posloupnosti,  jak děti rostou, vyvíjí se jejich schopnosti a potřeby a podle toho se mění i náplň kurzu. Co dříve dokázaly jen přelézt nebo podlézt, zanedlouho hravě přeskočí.

Děti do ničeho nenutíme, cvičení probíhá  hravou formou. Děti motivujeme k pohybu pomocí různých sportovních pomůcek a hraček, které na našich lekcích používáme. Cvičení doprovází básničky a písničky a podporujeme takto rozvoj řeči a vnímání rytmu. 

Cvičíme v malých skupinkách max do 10 dětí. Děti do 3 let věku cvičí společně se svými rodiči, předškolní a starší děti již cvičí na lekcích bez rodičů. 

 

Kurzy cvičení rodičů s dětmi

 • Hravé cvičení s miminky - cvičení pro miminka od 2 do 13 měsíců
 • Čiperčata - cvičení pro rodiče s dětmi od 13 do 24 měsíců
 • Čiperky - cvičení pro rodiče s dětmi od 2 do 3,5 let

Kurzy dětské jógy

 • Dětská jóga I. - jóga pro děti od 3 do 6 let 
 • Dětská jóga II. - jóga pro děti od 4 do 7 let
 • Dětská jóga III. - jóga pro děti od 5 do 11 let

Kurzy Fly yogy - horká novinka!

 • Fly yoga - létající jóga pro děti od 5 do 10 let
 • Fly yoga - létající jóga pro děti od 6 do 12 let

Kurzy akrobacie

 • Aerial teens a dospělí - závěsná akrobacie na šálách od 13 do 99 let 
 • Aerial - závěsná akrobacie na šálách pro děti od 7 do 15 let

Kurzy všeobecné sportovní přípravy

 • Děti na startu - všeobecný sportovní kurz pro děti 4-9 let 

 

https://www.facebook.com/mammapohyb