Hudební kurzy

Kurzy Hudební školy YAMAHA vyučujeme v MaMMacentru již od r. 2009 a patříme do mezinárodní sítě HŠ YAMAHA po celém světě.

Dnešní nabídka Hudební školy YAMAHA představuje široké spektrum vyučovacích oborů a hudebních žánrů pro děti již od 4 měsíců, mládež, dospělé i seniory a vyjadřuje motto: „Učení je radost!“

 

Nabídka předškolních programů

Vývoj dítěte neprobíhá stejnoměrně. Existují tzv. „časová okna“ (“windows of oportunity“). Jsou to období dětského života, kdy je vývoj v určitých oblastech nejsnadnější. Nejvýznamnější časová okna jsou v raném věku dítěte, proto je důležité začít formovat jeho vývoj již od 4. měsíce.

Děti, které jsou odmalička hudebně rozvíjeny, dosahují prokazatelně lepších výsledků v pozdějším procesu učení.

Navíc hudba výrazně přispívá k rozvoji osobnosti a tvorbě týmového ducha. Na rozdíl od sportu, kde jde vždy o soutěžení (výš, dál, rychleji), jsou v hudební oblasti rozvíjeny schopnosti naslouchání, ohleduplnost a empatie.

Registrovat na kurz

 

Nabídka instrumentálních programů:

Výuka instrumentálních programů probíhá v přehledných skupinách. Účastníci se společně učí repertoár nejrůznějších hudebních stylů.

Kromě zvládnutí samotné techniky hry na nástroj a rozvoje hudebního sluchu je kladen důraz na instrumentální souhru a improvizaci.

Při vyučování se používají kromě učebnic i CD s doprovody ke skladbám, které podporují hravou formu učení a slouží jako motivace pro domácí opakování.

Registrovat na kurz

 

Pedagogické zásady v Hudebních školách YAMAHA jsou určovány následujícími faktory:

Inspirace rozvojem řeči

rozhodujícím způsobem určuje koncepci výuky v Hudebních školách YAMAHA. Dítě se učí mateřskou řeč přirozenou nápodobou. Ve vývoji a diferenciaci dětského sluchu dochází mezi čtvrtým a šestým rokem k obrovskému kvalitativnímu posunu, který má srovnatelný význam jak pro rozvoj řečových předpokladů, tak i pro hudební rozvoj. Proto Hudební školy YAMAHA kladou velký důraz na hudební vývoj dětí předškolního věku. Význam této životní fáze pro další rozvoj hudebních a intelektuálních schopností můžeme jen stěží docenit.

Otevřená skupinová výuka

tvoří důležitý podíl naší vyučovací koncepce. Žáci se na hodině v přehledných skupinách učí společně a současně jeden od druhého. Společné provozování hudby je důležitou součástí výuky, komunikativní vyučovací atmosféra a prostředí snižují nátlak na výkon a stres. Výraznější schopnosti talentovaných žáků obohacují tvůrčím způsobem učební proces.

Podpora kreativity

má pro pedagogiku Hudebních škol YAMAHA mimořádný význam. Speciálně vyškolení hudební pedagogové dávají žákům dostatečný prostor pro jejich přání a podněty. Obsah vyučování doplňují improvizace, aranžování a další kreativní techniky. To vše probíhá za předpokladu respektování specifik různých hudebních stylů a žánrů. Samozřejmostí je využívání moderního učebního software, který napomáhá žákům zvládnout nácvik nových dovedností hravou formou.

 

153_img_5524.jpg
154_img_5533.jpg
155_img_5550.jpg
156_img_5554.jpg
157_img_5561.jpg
158_img_5592.jpg
159_img_5688.jpg
160_img_5733.jpg