Kurzy cvičení rodičů s dětmi


cviceni

Cvičení s miminky 

První rok v životě dítěte je velmi důležitý pro vývoj pohybového aparátu ve školních letech a dospělosti . Na našich lekcích cvičení s miminky učíme správnou manipulaci s nejmenšími dětmi a stimulujeme je k pohybu dle psychomotorickému vývoje. Citlivým zacházením a manipulací přiměřeně věku působíme na zapojení a posílení svalů, vývoj páteře, souhry končetin a celkovou koordinaci pohybů. Zároveň sledujeme i případné odchylky od správného vývoje a zavčas je řešíme. 

Cvičení probíhá hravou formou za pomoci říkanek, básniček a písniček. Díky cvičení od nejranějšího věku dáváme dětem podněty , které příznivě působí na jejich vývoj. Přispíváme tak k celkové duševní i fyzické spokojenosti miminka. 

Skupinky jsou max. po 10 dětech s doprovodem. Lekce trvají 45 minut, z toho cvičení cca 30 minut, zbývající čas využijeme na trochu teorie a diskusi o otázkách, jejichž odpovědi byste se rádi dozvěděli.

Obsah lekce:

  • Správná manupilace  - naučíte se , jak správně manipulovat s miminkem, jak ho zvedat a pokládat na podložku, správné polohy na odříhnutí, koupání, spaní a kojení, otáčení a hraní .
  • Cvičení s miminky - stimulace dětí k zvládání pohybových dovedností v daném věku, nácvik jednotlivých pohybových dovedností (jako první vzpřímení, otáčení, druhé vzpřímení, lezení, stoj a další),  pohybové hry, překážkové dráhy nebo práce s pomůckou,  relaxační cvičení a masáže bříška. 
  • Informace o psychomotorickém vývoji - dozvíte se , co Vás čeká  v nejbližších měsících, na co se můžete těšit, jak miminka stimulovat a čemu se naopak vyhnout
  • Diskuse - odpovědi na otázky, které Vás zajímají, vhodné a nevhodné pomůcky na nošení dětí, hraní a spaní. 

 

Cvičení pro miminka I. – děti od 2 – 5 měsíců

nácvik manipulace s miminkem , cílem je zvládnout první vzpřímení  a nácvik otáčení ze zad na bříško

  

Cvičení pro miminka II. – děti od 6 – 9 měsíců

skupina je určena pro děti, které zvládnou druhé vzpřímení , nácvik návratu z bříška na záda, houpání na čtyřech, šikmý sed a lezení  

 

Cvičení pro miminka III. – děti od 10 – 15 měsíců

skupina je určena pro děti , které začínají lézt nebo již aktivně lezou po čtyřech, nácvik stoupání přes rytíře, samostatný stoj až chůze

 

Čiperčata (1,5 – 2,5 roku)

Děti začínají chodit, soustředíme se na rozvoj pohybu, chůze, důraz klademe na zdravé nohy. To vše za doprovodu písniček, říkanek a hudby.

Děti v tomto období získávají jiný pohled na svět. Aktivně lezou po čtyřech, staví se s oporou a začínají chodit. Pro rodiče je velmi těžké udržet proto jejich pozornost, děti objevují vše okolo a je těžké je zapojit do nějaké řízené aktivity s ostatními dětmi.

Proto jsou tyto lekce pestré, plné hudby, písniček, básniček, pohybových her a objevů. Součástí hodin jsou cvičení s použitím různých pomůcek  a překážkové dráhy na cvičení rovnováhy a tělesné koordinace. Podporujeme především správný vývoj chůze, postupně i běh a nemalý čas věnujeme cvičení na zdravé nožky. Zaměřujeme se  také na rozvoj jemné motoriky, rozumový vývoj a rozvoj řeči. 

Děti učíme spolupracovat, navazujeme sociální kontakty s jinými dětmi, tancujeme, řádíme a hrajeme si.  Na lekcích můžete získat inspiraci, jak můžete cvičit , hrát si a co aktivně trénovat v domácím prostředí. 

Kurz je určen pro děti, které již samostatně stojí, začínají chodit nebo již aktivně chodí. Lekce trvá 45 minut 30 minut aktivně cvičíme  s hudbou, říkankami, pomůckami a 15 minut věnujeme překážkovým drahám, hrám a speciálním dovednostem. 

Časový harmonogram kurzu a přihlášení najdete v našem rezervačním systému

 

 

Čiperky (2 – 3,5 roku)

Tento kurz je určen rodičům s dětmi od 2 let. Děti si zvykají na pravidelný zdravý pohyb, přiměřený jejich věku a schopnostem. Rozvíjíme jejich samostatnost při cvičení jednotlivých cviků a zlepšujeme tělesnou koordinaci a rovnováhu. V tomto období už děti samostatně stojí a dokonale ovládají koordinovanou chůzi. 

Děti se v tomto kurzu učí již samostatné cviky a jednoduché taneční prvky za pomoci dalších učitelů a to svých rodičů.  Rozvíjíme především  chůzi vpřed, vzad , bokem a také běh.   Hrajeme si na zvířátka , opakujeme po rodičích a napodobujeme je. Učíme se základy s míčeme, kutálíme, házíme a chytáme. 

Zkoušíme skákat, přeskakovat a vyskakovat. Rozvíjíme orientaci v prostoru a zaměřujeme se na správný vývoj chodidla. Součástí hodin jsou i různé překážkové a balanční dráhy,  používáme plno pomůcek pro zpestření  a  her, aby nás to bavilo. Trénujeme jemnou motoriku, a proto navlékáme, stavíme, vkládáme a zkoušíme kreslit. Procvičujeme všechny smysly, učíme se říkanky a písničky. Rozvíjíme rytmus při tančních skladabách. Rodiče si z kurzů mohou odnést plno inspir ace, jak cvičit a hrát si s dětmi v domácím prostředí.

Kurz je určen pro děti, které již koordinovaně chodí. Lekce trvá 45 min. - 30 min. aktivně cvičíme s hudobu, říkankami, pomůckami a 15 min. věnujeme překážkovým drahám, hrám a speciálním dovednostem.

Časový harmonogram kurzu a přihlášení najdete v našem rezervačním systému.

  

 

 

https://www.facebook.com/mammapohyb

 

 

33_img_5913.jpg
34_img_5927.jpg
35_img_5776.jpg
36_img_5798.jpg
37_img_5818.jpg
38_img_5835.jpg
39_img_5865.jpg
40_img_5853.jpg
90_img_7620.jpg
91_img_7659.jpg
92_img_7733.jpg
93_img_7820.jpg