Poradna psychomotorického vývoje

PMV

Poradna o psychomotorickém vývoji dítěte je určena především pro rodiče s dětmi od narození do 1 roku.

Vzhledem k tomu, že nejdůležitější období pro nastartování správného vývoje dítěte jsou první hodiny, dny, týdny a měsíce po jeho narození, doporučujeme rodičům s dětmi navštívit poradnu:

 • ihned po narození dítěte
 • po 2. měsíci věku dítěte
 • po 3. měsíci věku dítěte
 • po 4. měsíci věku dítěte
 • po 5. měsíci věku dítěte
 • po 6. měsíci věku dítěte
 • dále dle potřeby

Význam a cíl poradny

Cílem Poradny o psychomotorickém vývoji dítěte je:

 •  Informovat rodiče o přirozených možnostech dítěte z hlediska jeho celkového psychomotorického vývoje, to znamená, jaké nejdůležitější dovednosti by mělo postupně zvládnout, jakým způsobem a v jaké posloupnosti.
 •   Naučit rodiče sledovat projevy svého dítěte, motivovat ho k aktivnímu pohybu a stimulovat kojence k postupnému rozvoji důležitých dovedností správným způsobem.

Význam Poradny o psychomotorickém vývoji dítěte je:

 • nácvik komunikačních dovedností rodičů s dětmi
 •  prohloubení vzájemného porozumění a citové vazby mezi rodiči a dětmi

Náplň programu

Náplní každé poradny jsou:

 • Nejdříve informace o významu zvládnutí nejdůležitějších dovedností kvalitním způsobem v aktuálním věku.
 •  Poté nácvik pozorování projevů dítěte, jeho stimulace k aktivnímu pohybu a přiměřené dopomoci k provedení jednotlivých dovedností správným způsobem.
 • Následuje upozornění na odchylky v provedení dovedností dítěte od správného způsobu, odhalení příčiny těchto odchylek, ukázka a nácvik nápravných opatření
 • Doporučení správného programu na podporu psychomotorického vývoje

Odborné vedení programu

Garantujeme kvalitního vedení poradny o psychomotorickém vývoji dítěte podle nejenom originální, ale hlavně nejnovější metodou Evy Kiedroňové, u níž jsme proškoleni a vlastníme platný certifikát.

 

PMV1     PMV2

 

Konzultace vede Ing. Martina Moláková - certifikovaná lektorka PMV dle metodiky Evy Kiedroňové

Cena: 700 Kč / hodina (350 Kč / 30 minut)

Informace a objednání do poradny předem: MaMMacentrum, U Stadionu 2013, Havlíčkův Brod; 777 011 921; martinamolak@centrum.cz

 

https://www.facebook.com/mammapohyb