Výtvarné kurzy

Artedílnička I (2-4 roky)

Artedílnička I. je určena pro rodiče s dětmi od dvou let, které s Artedílničkou začínají. V Artedílničce se naučíme společně s dítětem základní dovednosti v tvořivé práci. Učíme se poznávat a vnímat materiály, barvy, hmoty. Nejprve používáme pouze hmat a práci rukama, jako prostředků, které jsou dětem nejblíže. Postupně se učíme držet a používat tužku, pastelky, štětec a další pomůcky včetně nůžek.

Postupujeme pomalu od nejjednodušího ke složitějšímu. Takovéto tvoření v rámci arteterapie s dětmi pomáhá při prohloubení kontaktu s dítětem, vytváří prostor pro vyjádření impulzivní motorické aktivity dítěte, usnadňuje a podporuje komunikaci, ventiluje emoce.

Základem práce s malými dětmi je kvalitní motivace, která zaujme. Používáme maňásky, hru, pohádky či říkadla. Během našich hodin rozvíjíme cíleně jemnou motoriku.

Malé děti se soustředí jen krátce a tak činnosti často střídáme a prokládáme cvičením a hrou. Výsledkem jsou často i dvě jednodušší práce. S postupem doby se koncentrace dětí zvyšuje a rozvíjíme i náročnější činnosti.

Během roku budeme pracovat s velkoformátovými papíry, přírodninami, netradičními hmotami a materiály. Budeme modelovat s keramickými hmotami a pracovat i s různými obaly.

Nejde nám o konečný výsledek, ale samotný proces tvoření, který je pro dítě velice důležitým prožitkem. I přesto máme velkou radost ze všech výsledků.

S sebou: zástěrka nebo staré tričko na převlečení, abychom se neušpinili od barev, hodina trvá 45 min.

Tento semestr kurz neotevřen

 

Artedílnička II (4 - 10 let)

Artedílnička II je určena pro děti, které již jsou schopny samostatně pracovat a mohou tedy navštěvovat tento výtvarný kurz samy bez rodičů. Učíme se zde poznávat a vnímat materiály, barvy, hmoty. Nejprve používáme pouze hmat a práci rukama, jako prostředků, které jsou dětem nejblíže, později malování štětci, uhlem, tuží a dalšími výtvarnými prostředky. Postupujeme opět od nejjednodušího ke složitějšímu.

Zařazujeme zde již i obtížnější výtvarné práce, dbáme více na přesnost, učíme se kreslit postavu, malujeme na plátno, hodně pracujeme s modelovacími hmotami, vyrábíme a zapojujeme fantazii. Tvoříme více v prostoru a pracujeme na společných projektech. Malujeme pomocí nejrůznějších barev, kříd a pastelek. Naučíme se pracovat i s textilem, plastem, dřevem či různými přírodninami.

Artedílnička II je určena jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé a je také výbornou výtvarnou přípravou dítěte pro školní docházku.

S sebou: zástěrka nebo staré tričko na převlečení, abychom se neušpinili od barev, hodina trvá 60 min.

Tento semestr kurz neotevřen

 

 

Arteprojekty (7 -14 let)

Tento výtvarný kurz je určen dětem od 7 let nebo pro děti od 1. třídy ZŠ. Děti se zde učí samostatně výtvarně pracovat a prohlubovat svoje zkušenosti "o výtvarnu". Pracujeme se všemi výtvarnými materiály jako v ostatních arte kurzech,  ale více se zaměřujeme na přesnost a detail. Učíme se pracovat s perspektivou, mícháním barev, velkoformátovou tvorbou.

Malujeme a vyrábíme jak individuálně, ale také ve skupinách. Tvoříme více v prostoru. Pracujeme na různých společných projektech a pořádáme v rámci MaMMacentra i různé výstavy našich výrobků. V rámci Arteprojektů si děti prohlubují své výtvarné znalosti a zkušenosti a objevují nové obzory. Získají cit pro barvy a jsou kreativní.  Dají volný průchod své fantazii.

S sebou: zástěrka nebo staré tričko na převlečení, abychom se neušpinili od barev, hodina trvá 90 min.

130_img_0271.jpg
131_img_0272.jpg
132_img_0273.jpg
133_img_0276.jpg
135_img_3015.jpg
138_img_3055.jpg
140_img_3062.jpg
141_img_3178.jpg
142_img_3181.jpg
143_img_3182.jpg
144_img_3754.jpg
145_img_7198.jpg
146_img_7199.jpg
147_img_7200.jpg
148_img_7202.jpg
149_img_0277.jpg
150_img_3016.jpg
151_img_3020.jpg
152_img_3057.jpg